PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tanımlar (Sözlük) 1. Mürur Hakkı Nedir
 2. Muvakkat İnşaat Şerhi Nedir
 3. İntifa Hakkı Nedir
 4. Mevzi İmar Planı Nedir
 5. Nazım İmar Planı Nedir
 6. Uygulama İmar Planı Nedir
 7. Çevre Düzeni Planı Nedir
 8. Parselasyon Planı Nedir
 9. İlave İmar Planı Nedir
 10. TAKS ( Taban Alanı Kat Sayısı) Nedir
 11. KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) Nedir?
 12. Şufa Hakkı Nedir
 13. İştira Hakkı Nedir
 14. Vefa Hakkı Nedir
 15. Ayni Hak Nedir
 16. İfraz (Ayırma) Nedir
 17. Tevhit (Birleştirme) Nedir
 18. İzale-i Şuyu Nedir
 19. Yola (Kamuya) Terk Nedir
 20. Yoldan İhdas Nedir
 21. Cins (Tashih) Değişikliği Nedir
 22. Hükmen Dükkan İfrazı Nedir
 23. Adi Mülkiyet Nedir
 24. Aile Konutu Şerhi Nedir
 25. Bağıştan Rücu Nedir
 26. Bağımsız Bölüm İlavesi Nedir
 27. Bağış (Hibe) Nedir
 28. Mütemmim Cüz Nedir
 29. Kaynak Hakkı Nedir
 30. Oturma (Sükna) Hakkı Nedir
 31. Taksim (Paylaşma) Nedir
 32. Trampa Nedir
 33. Ahz-u Kabza Nedir
 34. Cebri İcra Nedir
 35. Cebri Satış Nedir
 36. Fotogrametrik Harita Nedir
 37. Gaiplik Kararı Nedir
 38. Haymatlos Nedir
 39. İpka Nedir
 40. İmar-İhya Nedir
 41. İradi Mirasçı Nedir
 42. Kıyı Kenar Çizgisi Nedir
 43. Mabaat (Ek) Sayfa Nedir
 44. Ana Sicil Nedir
 45. FBK Nedir
 46. Fek (Terkin) Nedir
 47. Feraiz Nedir
 48. Mecelle Nedir
 49. Müteselsilen Nedir
 50. Nirengi Nedir
 51. Kayyum Atanması Nedir
 52. Tereke Nedir
 53. Bölge Planı Nedir?
 54. Muhdesat Nedir?