PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve Tebliğler 1. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 3. 1163 Sayılı Kooperatif Kanunu
 4. 1164 Sayılı Arsa Ofis Kanunu
 5. 1580 Sayılı Belediye Kanunu
 6. 2510 Sayılı İskan Kanunu
 7. 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
 8. 2644 Sayılı Tapu Kanunu
 9. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kanunu
 10. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 11. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
 12. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 13. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 14. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
 15. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
 16. 3194 Sayılı İmar Kanunu
 17. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
 18. 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
 19. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
 20. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 21. 5582 Sayılı Konut Finansmanı Kanunu
 22. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 23. Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Ha
 24. 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 25. Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
 26. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılma
 27. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Kentsel Sitler, Koruma Ve Kull
 28. 4721 Sayılı Medeni Kanun
 29. 2644 Sayılı Tapu Kanunu
 30. Tapu Sicil Tüzüğü
 31. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (SERİ: VIII, NO: 58)
 32. Su Havzaları İle İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararı
 33. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması hakkında kanun
 34. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü Bakanlar Kurulu Kararı
 35. Seri VIII, No: 34 Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru