- Parsel sınırlarının kadastral olarak tespiti
- Mevcut imar durumunun belirlenmesi
- Mevcut yapıların proje ve ruhsat/ykib ile eşleştirilmesi
- İlave yapı şartlarının değerlendirilmesi
- Yapıların inşa tekniklerinin belirlenmesi
- Yapı ebadının belirlenmesi
- Parsel alanı üzerindeki yapıların kullanım amacı, inşa tekniği vb. özelliklerinin belirlenmesi