- Parsel alanının kadastral tespiti
- Mevcut yapının proje ve ruhsat/ykib ile uygunluğunun tespiti
- Tesis kapasitesinin belirlenmesi
- Ticari faaliyetin değerlendirilmesi
-