Sektörde son dönemlerde geliştirilen, literatüre girmesi gereken yeni değerleme yöntemleri bilgilerinize sunulmuştur.


1 – Vahiy Yöntemi
Daha çok kırsal alanda kullanılır, uzman emsal bulamamıştır, rapora hiç emsal yazmadan değer takdir eder, değer takdiri, uzmanın daha önceki tecrübeleri, anlık ruh hali ve inen vahiy ile yapılır. Sonuca hızlı ulaşılmasını sağlar.

2 – Sana Kaç Lazım Hacı ? Yöntemi
Daha çok talep azlığı çeken değerleme firmaları tarafından kullanılır, saha çalışması esnasında müşterinin ağzı yoklanır, alınan bilgiye göre uygun emsaller üretilir, müşteri ve şube memnuniyetine neden olur.

3 – Bana Kaç Lazım Hacı ? Yöntemi

Şubeler ve şubelerin etkin olduğu Banka Ekspertiz Birimlerince tercih edilir, istihbarat sonucu müşteriye tanınan kredi limitine (X) göre değer (X/3*4) takdir edilir, diğer yöntemler kullanılarak farklı değer takdir edilmişse derhal “değere itiraz” mekanizması çalıştırılır. Çözüm odaklı olmayı sağlar.


Bu değerlemeler dışında makine değerleme konusunda da yeni yöntemler oluşturulmakta, onları da bir sonraki yazımızda paylaşmış oluruz.