Gayrimenkul değerlemesinde tarihi ve eski yapıların fenni durumlarının bulunmaması yada ülkemizde yapı kontrol mekanizmasının tarihinin eski olmaması nedeniyle bir çok yapının tapu kaydına göre tescil altına alınmış olması değerlemede ayrı yöntem gerektirmektedir. Bazı yapılar cins değişikliği olmaksızın doğrudan kadastral tespitle tescil altına alınmıştır. Bu yapılarda tescil tarihinde inşa edilmiş olduklarına dikkat edilmeli, kadastral tespit sırasında alınan ölçüler ile zeminde uygunluğun mutlak suretli incelenmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kadastro tespiti ile tescil altına alınan yapılar belediye sürecinin öncesine dayanmaktadır.