Fabrika ekspertizinde nelere dikkat etmeliyiz?

-Fabrikanın, arsanın konumunun kadastral paftası ile örtüşüp örtüşmediğine,
-Fabrikanın arsasının günecel imar durumuna,
-Fabrikanın yapı ruhsatı ile mevcut durumunun örtüşüp örtüşmediğine ve ayrıca yapı ruhsatının mevcut durumda görülen fabrikaya ait olup olmadığına (Daha önce aynı parsel üzerine inşa edilmiş, fakat daha sonra yıkılmış bir fabrikaya ait olabilir),
-Fabrikanın onaylı mimari projesi ile örtüşüp örtüşmediğine (En önemli kısım vaziyet planındaki konumu ile mevcut durumdaki konumunun örtüşmesidir),
-Fabrikanın inşaat kalitesine,
-Fabrikanın yaşına,
-Fabrikanın deprem hasarı görmüş olup olmamasına,
-Fabrikanın kullanım amacına (Mutlaka onaylı mimari projesi ve yapı ruhsatı iyi incelenerek resmi evraklarda bulunan fabrikanın hangi amaç için ruhsat aldığına dikkat edilmelidir. Bacalı sanayi, bacasız sanayi veya depolama gibi.)


Fiyatlandırma aşamasında nelere dikkat etmeliyiz? (Emsal bulma);

-Fabrikaya yakın bölgede bulunan benzer konumlu arsa emsalleri toplanır (Arsa emsallerinde mutlaka imar durumu öğrenilir ve mümkün olduğunca ekspertiz konusu fabrikanın arsası ile aynı imara sahip arsalar seçilir.),
-Bölgede benzer büyüklükte arsası ve kapalı alanı olan fabrika emsalleri toplanır (Emsal fabrikaların ruhsatı olup olmadığı ve hukuki problemi bulunup bulunmadığı öğrenilir.)

kaynak : http://www.ekspertizdunyasi.com