Gayrimenkul değerlemesinde deprem faktörü;
Ülkemiz Deprem etkisinden çok fazla etkilenmekte olup buna bağlı olarak taşınmaz değerlemesinde mevcut yapıların bu etken karşısındaki durumu gözlemlenmelidir. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı mesleki faaliyetlerinde şüphesiz her konuda hakimiyet gösterememektedir. Buna bağlı olarak deprem hasarı oluşmuş yapılarda depreme karşı teknik şartnamelere uygun güçlendirme yapılması yada yapılmış iyileştirmenin uygunluğu önem kazanmaktadır. Birçok yapının gerekli iyileştirme yapılmadan gerek dekoratif gerekse görsel iyileştirmeler yerine getirilerek kullanıma açıldığı bilinmelidir. Değerleme uzmanlarının akademik eğitimleri dışında kalan deprem hasarları özenle gözlemlenmeli ve konunun uzmanlarından görüş alınmaladır. Buna göre yapılarda gerçekleştirilen incelemeler sırasında gözlemlenmiş olan deprem hasarlarının uzmanlar tarafından incelenerek uygunluk belgesi alınmadan teminat altına alınmasındaki kuşkukların rapor içerisinde yer alması uygun olacaktır.